Støttekontaktperson

SEL § 52.3.6: Støttekontaktperson

Curea er specialiserede i støttekontaktpersonsordninger, og tilbyder skræddersyede tilbud til børn og unge med særlige behov for støtte til at navigere i deres hverdag. Støttekontaktpersonsordningen sikrer, at barnet eller den unge modtager den nødvendige støtte for at kunne udfolde sig personligt og opleve mestring i eget liv.

Støttekontaktpersonsordningen etableres i tilfælde af mistrivsel hvor der opstår bekymring for barnet eller den unges mulighed for positiv udvikling hvis ikke der gribes ind med støtte.

Dette kan være i situationer med sociale udfordringer, psykiske vanskeligheder, nedsat funktionsevner, eller lignende.

Hvorfor vælge Curea?

I Curea arbejder vi ud fra ud fra barnet eller den unges behov og ønsker. Alle vores medarbejdere gennemgår grundig oplæring i “Børnene Først” reformen, samt i Barnets Lov. Dette så vi sikrer at barnet, eller den unges, synspunkter altid bliver inddraget i vores arbejde da vi mener at de udfordringer der opleves, skal løses i samarbejde med den unge.

I vores indsatser sikrer vi, at barnet, den unge og familien får inddraget deres perspektiver på udfordringerne, og at vores indsatser ydes med fokus på individets bedste – her finder vi det vigtigt at sikre at barnet eller den unge oplever en stabil og god kontakt til de respektive medarbejdere.

Curea sammensætter altid støttekontaktpersons personalet ud fra barnet eller den unges behov. Det er helt acceptabelt, hvis denne fx har ønsker til støttekontaktpersonens køn. Støttekontaktpersonen vil i samarbejde med den unge, myndighed og ud fra behov rammesætte den nødvendige indsats og pædagogik, for at sikre at den unge oplever en positiv udvikling og en tæt, tryg og respektabel relation til medarbejderen.

Lad os hjælpe dig

Kontakt os i dag på telefon (+45) 71 90 57 54 eller email kontakt@curea.dk.

Vi ser frem til at høre fra dig.