Velkommen til

Curea

Velkommen til Curea

Curea er en specialiseret støttekontaktpersonsvirksomhed der beskæftiger sig med aflastning i hjemmene, brobygningstilbud mellem skole, institution og hjem, familiebehandling samt akutte anbringelser. Vi administrerer derfor komplekse opgaver omhandlende skolevægring, spiseforstyrrelser, familiedynamikker, angst, selvskadende adfærd samt OCD.

Målgruppen af de børn og unge som Curea arbejder med er ofte diagnosticeret med Autismespektrumforstyrrelser, ADHD samt kravafvisende adfærd og besidder oftest flere og overlappende komorbiditeter herunder adfærds- og tilpasningsproblematikker, social isolation samt mistrivsel.

Curea tilpasser skræddersyede og forebyggende indsatser til børn, unge og familier i udsatte positioner og varetager opgaver inden for barnets lov § 30, 32, 75, 90 samt serviceloven § 31b og § 85. Vi arbejder netværks- og helhedsorienteret, i troen på, at når netværket involveres, skabes der bæredygtige og vedvarende positive forandringer. Vi ser derfor, at de skræddersyede løsninger findes i dialogen mellem familien, netværket og myndigheden. I Curea arbejder vi ud fra en forståelse af, at alle børn, unge og forældre gør det bedste de kan, ud fra de forudsætninger og ressourcer de besidder, og at der findes udviklingspotentiale i alle familier.

Lad os hjælpe dig

Kontakt os i dag på telefon (+45) 71 90 57 54 eller email kontakt@curea.dk.

Vi ser frem til at høre fra dig.

Akutanbringelse

Akutanbringelse

Har du brug for hjælp til denne type opgave? Så læs mere om, hvad vi kan tilbyde her.

Afløsning og aflastning

Har du brug for hjælp til denne type opgave? Så læs mere om, hvad vi kan tilbyde her.

Familiebehandling

Familiebehandling

Har du brug for hjælp til denne type opgave? Så læs mere om, hvad vi kan tilbyde her.

Skolevægring

Skolevægring

Har du brug for hjælp til denne type opgave? Så læs mere om, hvad vi kan tilbyde her.

Støttekontaktperson

Støttekontaktperson

Har du brug for hjælp til denne type opgave? Så læs mere om, hvad vi kan tilbyde her.

Pædagogisk Støtte

Pædagogisk støtte

Har du brug for hjælp til denne type opgave? Så læs mere om, hvad vi kan tilbyde her.

Aflastning uden for hjemmet

Aflastning uden for hjemmet

Har du brug for hjælp til denne type opgave? Så læs mere om, hvad vi kan tilbyde her.

Helhedsorienterede indsatser

Helhedsorienterede indsatser

Har du brug for hjælp til denne type opgave? Så læs mere om, hvad vi kan tilbyde her.

Intensiv familiebehandlingsforløb

Intensiv familiebehandlingsforløb

Har du brug for hjælp til denne type opgave? Så læs mere om, hvad vi kan tilbyde her.

Curea Tilbyder Støttekontaktperson, Pædagogisk Støtte, Familiebehandling, Skolevægring og Akutanbringelse

Hvorfor vælge Curea?

Alle medarbejdere i Curea er håndplukkede fra lignende stillinger, så vi som organisation er sikret at have de korrekte medarbejdere med de rette kompetencer og den nødvendige faglige viden til at kunne følge kommunens bestillingsopgaver.

For hver enkelte indsats sammensætter Curea det rette team med de nødvendige faglige baggrunde til at sikre udvikling og sikre det korrekte match mellem fagperson og individ. Til hver sag udvælges et fast team for at sikre tryghed, den korrekte støtte og tilgang, samt kontinuitet i indsatsen.

Ved at tildele hver enkelt indsats et fast team, kan vi sikre at der i tilfælde af sygdom eller ferie altid vil træde en velkendt medarbejder i stedet så den unge og familien oplever genkendelighed. Alle medarbejdere i Curea modtager løbende intern og ekstern supervision for at sikre at vi hele tiden er på rette spor ift. det daglige støttearbejde vi varetager.

Tilgange og metoder

De anvendte metoder og pædagogiske tilgange tilrettelægges efter den enkelte sags behov, hvor formålet er at afdække mønstre og sammenhænge i den enkelte situation. Vi i Curea ser altid bag om adfærden og forsøger at skabe forståelse for årsagen til de samlede udfordringer den unge eller familien kan opleve.

Vi besidder en helt særlig viden omkring skolevægring, tvangsadfærd, spiseforstyrrelser, familiedynamikker, angst, selvskadende adfærd, OCD og social isolation. Derudover har vi medarbejdere ansat med speciale inden for udviklingsforstyrrelser som fx autismespektrumforstyrrelser, indlæringsvanskeligheder, ADHD, sanseintegrationsforstyrrelser og lignende.

Fælles for alle vores indsatser er

Fælles for alle vores indsatser er, at der arbejdes ud fra anerkendende og stressreducerende pædagogiske metoder som fx:

  • Low Arousal, der har til fokus at personalet via eget kropssprog og affektsmitte skal støtte individet til at oplevede en større ro i nervesystemet.
  • Kognitiv Affektiv Træning, hvor konkrete visuelle værktøjer understøtter individet til i fællesskab at kunne kommunikere omkring ønsker, følelser, tanker og lignende i situationer hvor der verbale talesprog ikke rækker.
  • Afstemt pædagogik, der udspringer af Low Arousal metoden, her afstemmes omgivelserne til individets aktuelle tilstand for at mindske stress og affekt således at individets funktionsniveau optimeres.
  • Sociale Historier, der tydeliggører et kommende forløb for individet, så de ved hvad der kommer til at foregå, hvordan der forventes at de agerer og hvornår situationen er afsluttet.
  • TEACCH inspireret pædagogik, der udspringer af kognitiv psykologi. Her benyttes og etableres alternative kommunikationsstrategier, fx visualisering, konkretsystemer, repetitions systemer mm. Miljøet tilpasses systematisk i forhold til indhold
  • Almen Daglig Livsførelse, hvor der arbejdes med individets evne til at mestre daglig livsførelse, dette indebærer praktiske opgaver som fx opvask, indkøb samt større aspekter som planlægning af hverdagen.
  • Struktureret Pædagogik, der har til formål at komplementere individets på nogle af de udfordringer de kan opleve i forhold til eksekutive funktioner. Her vil personalet i samarbejde med individet udarbejde relevante strukturer, der kan agere frontallapskorset for individet.

De pædagogiske metoder tilrettelægges ud fra det enkelte individs behov og vil løbende evalueres og tilpasses i samarbejde med individet, medarbejderne, den faglige ledelse og eksterne supervisorer. For at sikre at personalet har den nødvendige viden, afholdes der løbende kurser, efteruddannelser, supervisioner mm for at optimere den faglige viden i organisationen.

Hvorfor vælge Curea når det kommer til skoleværing?

I Curea har vi stor succes med vores skolevægrings indsatser. Da barnet er den vigtigste aktør i eget liv, vil vores indsats altid være tilrettelagt ud fra barnets behov og ønsker, derved sikrer vi at barnet føler sig inddraget i hvordan vi i fællesskab kan arbejde med de problematikker der opleves.

Vi tror på at problematikkerne kun kan løses i samspillet med barnet og familien, og vores indsatser ydes med fokus på individets bedste – for at dette kan lade sig gøre, sikrer Curea at barnet oplever en stabil og positiv kontakt til de respektive medarbejdere, samt en individuelt tilrettelagt indsats.

Lad os hjælpe dig

Kontakt os i dag på telefon (+45) 71 90 57 54 eller email kontakt@curea.dk.

Vi ser frem til at høre fra dig.