Velkommen til Curea

Curea tilbyder skræddersyet specialiserede og forbyggende indsatser til udsatte børn, unge og familier med særlige behov, hvor vi arbejder netværks- og helhedsorienteret. Dette i troen på, at når netværket involveres, skabes der bæredygtige positive forandringer.
Vi ser derfor, at de skræddersyet løsninger findes i dialogen mellem familien, netværk og myndigheden.

I Curea arbejder vi ud fra en forståelse af, at børn, ung og forældre gør det bedste de kan, ud fra de ressourcer og forudsætninger de har, og at der er udviklingspotentiale i alle familier.

Støttekontaktpersonsordning

Vores støttekontaktpersonsordning er designet til unge med store adfærds- og tilpasningsproblemer, som udspringer af psykologiske, sociale, familiære og sociale belastninger. De unges problemer omhandler ofte mistrivsel i skolen, kriminalitet, vold og misbrug og social isolation.

Med fokus på at skabe bæredygtige forandringer vil kontaktpersonen, gennem socialpædagogisk støtte og guidning, hjælpe den unge med at få skabt en tryg hverdag, hvor h*n kan udvikle sig. Derudover vil en stor del af arbejdet fokusere på at motivere og hjælpe den unge til at indgå i positive sociale fællesskaber, som for eksempel foreninger og sportsklubber, samt understøtte positive samspil og relationer med venner og familie.

I støttekontaktpersonsordningen ses netværket stadig som en vigtig ressource for at kunne skabe forandring hos den unge, hvorfor der altid vil være et tæt og koordineret samarbejde med familie, skole, myndighed m.m.

For at tage problemer og konflikter i opløbet, indeholder ordningen døgn- og weekendberedskab, hvilket betyder, at den unge altid kan komme i kontakt med sin støttekontaktperson for at få hjælp.

Familiebehandling

Tilbuddet henvender sig til familier med børn og unge i alderen 0-18 år, hvor der er anledning til bekymring så som skolevægring, misbrug, kriminalitet, psykiatriske diagnoser samt fysisk og psykisk vold og seksuelle overgreb.

Familiebehandling har til formål at udvikle og understøtte struktur, forudsigelighed og trygt samspil i familien, for at kunne understøtte barnets trivsel og udvikling. Arbejdet med familierne kan spændende over intensive indsatser i hjemmet, som for eksempel praksisstøtte i forhold til at hjælpe familien med at få skabt en daglig rytme, samt terapeutiske behandlingsforløb til konkret vejledning og rådgivning af børn, unge og familier.

Vores familiebehandlingsteam arbejder udogmatisk og er præget af et fagligt commitment til at skabe bedre børneliv for udsatte børn– uagtet metoden og faggrænser. Vi lægger vægt på at indsatsen skal følge familien, hvorfor familiebehandlingen, som udgangspunkt, foregår i familiens eget hjem og tilpasses de tider i døgnet, hvor familien kan og har brug for det.