Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet

Læs mere om pædagogisk støtte

Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet jf. Barnets lov § 32, stk. 1 nr. 2

Curea tilbyder praktisk, pædagogisk støtte til familier hvor der er behov for en udviklingsindsats i hjemmet.

Gennem rådgivende samtaler og observationer giver vi støtte til forældre i deres samspil med barnet/den unge. I forløbet får forældrene nye redskaber, som fremmer et positivt samspil i hele familien.

I observationerne har vi fokus på familiens rutiner og ressourcer, når de oplever vanskelige og svære situationer. Vi hjælper forældrene til en bedre forståelse af hvad de gør, og beskriver samspillet i familien. Gennem samtaler med forældrene finder vi frem til nye måder, som styrker og forbedrer familierelationerne, mindsker uhensigtsmæssige handlemønstre og som øger barnets/den unges trivsel og udvikling.

For at sikre et tillidsfuldt fællesskab omkring de perspektiver og bekymringer der er omkring barnet/den unges hverdagsliv, trivsel og udvikling, har vi i forløbet har vi fokus på at inddrage familiens og barnets/den unges egne holdninger, ønsker og perspektiver, da de er afgørende for at styrke familiens, og dermed barnets/den unges udvikling.

Efter behov samarbejder vi med netværket, så vi sikrer at alle vigtige personer i barnets/den unges dagligdag arbejder sammen, om at støtte en positiv udvikling.

Indsatsen vil gradvis blive nedtrappet, når forældrene oplever en positiv ændring i deres forældrestrategier, som de kan anvende i dagligdagen. På denne måde sikrer vi at overgangen til selvstændighed ikke opleves som uoverskuelig og uoverkommelig for familien.

Med afsæt i familiens behov vil forløbet blive planlagt til de tidspunkter, hvor det er mest relevant, at vi er til stede i hjemmet. Da vi ved at udfordringerne hos barnet/den unge og deres familier kan opstå på alle tider af døgnet, står vores medarbejdere til rådighed 24/7, hvor de kan give telefonisk sparring eller kører ud, hvis der er behov for dette.

Lad os hjælpe dig

Kontakt os i dag på telefon (+45) 71 90 57 54 eller email kontakt@curea.dk.

Vi ser frem til at høre fra dig.