Pædagogisk Støtte

Læs mere om pædagogisk støtte

Sel § 52,3.2: Praktisk, Pædagogisk Støtte

Indsatser omhandlende praktisk pædagogisk støtte igangsættes efter myndighed har foretaget en børnefaglig undersøgelse jf. Serviceloven §50.

Den praktiske pædagogiske støtte tilrettelægges ud fra handleplan med konkrete mål der udarbejdes i samarbejde med myndighed. Indsatsen vil løbende blive tilpasset familiens behov, begrænsninger og ressourcer i takt med at der forekommer udvikling i familiedynamikken.

Medarbejderen vil være til stede i hjemmet og observere og støtte familien i de udfordringer eller problematikker der kan opstå på baggrund af uhensigtsmæssige handlemønster. Medarbejderen vil opbygge et tæt samarbejde med familien, med fokus på at anlægge nye strategier for at skabe et positivt og udviklende miljø, med en mere harmonisk dynamik i familielivet.

Den praktiske pædagogiske støtte kan også varetages uden for hjemmet, for eksempel på den unges skole eller uddannelsessted, fritidsklub, sociale sammenkomster eller lignende.

Hvorfor vælge Curea til Pædagogisk Støtte?

I Curea har vi mange års erfaring med praktisk pædagogisk støtte. Vi arbejder med stor respekt for familiens oplevelser og perspektiver i en given indsats. Curea arbejder ud fra nøje tilrettelagte pædagogiske metoder hvor struktur, forudsigelighed, genkendelighed og anerkendelse er i fokus.

Vores indsats vil altid tage udgangspunkt i de opstillede handlemål, og for at sikre udvikling i denne, vil der hver måned blive sendt statusnotat til myndigheden – på denne måde sikrer vi, at der kommer et fælles blik for om indsatsen skal tilpasses, så vi kan sikre at der altid ydes den korrekte støtte ud fra familien behov.

Vi sikrer at familien mødes af de samme medarbejdere, så der kan opbygges en tillidsfuld relation og genkendelighed i en ellers til tider stressende og uoverskuelig hverdag. Når familiens dynamik har opnået en positiv udvikling, og familien ved hjælp af de indlærte strategier har opnået at kunne klare diverse udfordringer uden støtte, vil indsatsen afsluttes. For at sikre, at familien ikke oplever afslutningen på indsatsen som overvældende, nedtrapper og tilpasser Curea altid indsatsen inden den afsluttes – På denne måde sikrer vi, at ingen familie oplever overgangen til selvstændighed som værende for uoverskuelig og uoverkommelig.

Lad os hjælpe dig

Kontakt os i dag på telefon (+45) 71 90 57 54 eller email kontakt@curea.dk.

Vi ser frem til at høre fra dig.