Medarbejdere og arbejdsmetoder

Vores medarbejdere og arbejdsmetoder

Vores medarbejdere

Vores indsatser varetages af et team af specialiserede og kompetente medarbejder, som består af psykologer, pædagoger, familiebehandlere, ergo- og fysioterapeuter, speciallærere og børne- og ungerådgiver. Vores medarbejdere arbejder tværfagligt for dagligt at sikre målrettet støtte og hjælp til børn, unge og deres familier, hvilket skaber positive forandringer.

Medarbejderne har indgående viden og erfaring med børn og unge med nedsat funktionsniveau, herunder autisme, ADHD, angst m.m. De forstår, hvordan disse udfordringer kan vise sig på forskellige måder og er klar til at håndtere dem på en respektfuld måde.

Vi gør en stor indsats for at matche medarbejderne med hver enkelt familie, da det er afgørende for os at finde det rette match. Medarbejderne arbejder tæt sammen på tværs af deres fagområder for at sikre en helhedsorienteret tilgang som støtter og hjælper barnet/den unge og deres familie. Ved at sammensætte det rette team sikrer vi den bedst mulige indsats for børn, unge og deres familier.

Vores medarbejderes drivkraft er at gøre en mærkbar forskel for de familier, vi arbejder med. For at opretholde en høj faglig kvalitet i vores arbejde deltager medarbejderne regelmæssigt i personalemøder og supervision.

Hvordan arbejder vi og hvad kan i forvente af os:

Vi møder familierne med anerkendelse og respekt, og vi forstår, at vi er ”på besøg” i deres hjem. Det er vigtigt for os, at familierne føler sig mødt og forstået i de udfordringer, de står overfor i hverdagen.

Vi opdeler vores indsatser i faser, hvor vi skræddersyr vores metoder og tilgang, så vi imødekommer familiens behov og situation. For at skabe positive forandringer arbejder vi med tydelighed, struktur og meningsfuldhed gennem udviklende strategier i de forskellige faser, hvilket sikre høj kvalitet i vores arbejde.

Vores indsatser tilrettelægges omkring barnet/den unges perspektiv, hvor vi har stor fokus på, at de føler sig lyttet til og inddraget i de aftaler, der indgås. Vi respekterer deres forskelligheder og tager hensyn til hvert enkelt barns eller unges modenhed og ressourcer, herunder funktionsnedsættelse.

For at skabe sammenhængende rammer har vi en fast tilknyttet koordinator på hver enkelt sag. Koordinatoren samarbejder tæt med familien, børne- og ungerådgiver og netværket omkring familien. Vi er altid tilgængelige og nysgerrige på at finde fælles løsninger, så vi opnår de bedst mulige løsninger og resultater for hele familien.

Vi ved at udfordringer kan opstå på alle tider af døgnet. Derfor står vores medarbejdere og koordinator til rådighed 24/7 og tilbyder telefonisk sparrig eller køre ud, hvis der er behov for det

Lad os hjælpe dig

Kontakt os i dag på telefon (+45) 71 90 57 54 eller email kontakt@curea.dk.

Vi ser frem til at høre fra dig.