Familiebehandling

Læs mere om familiebehandling

Familiebehandling jf. Barnets Lov §32, stk. 1, nr. 5.

Curea tilbyder familiebehandling til familier i sårbare og udsatte positioner.

Vores familiebehandling tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte families problemer og ressourcer, som er beskrevet i den modtaget opgavebeskrivelse fra børne- og ungerådgiveren.

I familiebehandlingen har vi fokus på hele familien, hvor vi arbejder med at støtte og styrke forældreskabet samt skabe hensigtsmæssige samspilsformer, handlemønstre og relationer i familien.

I samspil med familien hjælper vi med at ændre negative handlemønstre og strategier, som præger familiens dynamik. Dette gør vi gennem en helhedsorienteret og målrettet indsats, hvor vi støtter forældrene, så de i højere grad får nye indsigter, forståelser og løsninger til at tackle de udfordringer der er i familien, og derved bedre kan håndtere hverdagens udfordringer.

I familier hvor et barn har en funktionsnedsættelse, støtter og vejleder vi forældrene, så de får en større indsigt og forståelse for barnets funktionsnedsættelse. Vi støtter forældrene med udviklingsfremmende redskaber, og hjælper dem med at tilegne sig strategier til at skabe strukturerede rammer og forudsigelighed, som bidrager til en bedre hverdag for hele familien.

I familiebehandlingen har vi fokus på at afdække barnet/den unges udviklingsområder og samspillet i familien. Vi arbejder med familiens egne ressourcer, og ønsker til forandringer i deres familieliv.

Familiebehandlingen foregår som udgangspunkt i familiens eget hjem, og tilrettelægges så det passer ind i forhold til familiens udfordringer og behov. Indsatsen vil i samspil med familien og børne- og ungerådgiveren løbende blive vurderet og tilpasset, så vi sikrer, behandlingen imødekommer familiens behov.

Da vi ved at udfordringerne hos barnet/den unge og deres familier kan opstå på alle tider af døgnet, står vores medarbejdere til rådighed 24/7, hvor de kan give telefonisk sparring eller kører ud, hvis der er behov for dette.

Lad os hjælpe dig

Kontakt os i dag på telefon (+45) 71 90 57 54 eller email kontakt@curea.dk.

Vi ser frem til at høre fra dig.