Familiebehandling

Tilbuddet henvender sig til familier med børn og unge i alderen 0-18 år, hvor der er anledning til bekymring så som skolevægring, misbrug, kriminalitet, psykiatriske diagnoser samt fysisk og psykisk vold og seksuelle overgreb.

Behandlingen har til formål at udvikle og understøtte struktur, forudsigelighed og trygt samspil i familien for at kunne understøtte barnets trivsel og udvikling. Arbejdet med familierne kan spændende over intensive indsatser i hjemmet, som for eksempel praksisstøtte i forhold til at hjælpe familien med at få skabt en daglig rytme, samt terapeutiske behandlingsforløb til konkret vejledning og rådgivning af børn, unge og familier.

Vores familiebehandlingsteam arbejder udogmatisk og er præget af et fagligt commitment til at skabe bedre børneliv for udsatte børn– uagtet metoden og faggrænser. Vi lægger vægt på at indsatsen skal følge familien, hvorfor familiebehandlingen, som udgangspunkt, foregår i familiens eget hjem og tilpasses de tider i døgnet, hvor familien kan og har brug for det.

Varigheden af et familiebehandlingsforløb kan variere fra enkeltstående samtaler til længerevarende forløb, med respekt for de individuelle ønsker og behov der gør sig gældende.