Familiebehandling

Læs mere om familiebehandling

SEL § 52, stk 3.3: Familiebehandling

Familiebehandling kan omhandle udfordringer i forbindelse med diagnoser, vold, misbrug, traumer, kriminalitet eller skolevægring. Familiebehandling effektueres, når der opstår alvorlig bekymring i en familie og der derfor skal igangsættes praktisk og pædagogisk støtte i eget hjem.

Der vil i familiebehandlingen være fokus på samspillet i familien, hvordan de pågældende problematiske områder påvirker denne, og hvordan familiebehandleren i samspil med familien kan skabe nye og positive forandringer for familielivet. Dette sker ved at der arbejdes med at negative handlemønstre og strategier der opererer i familien, ved hjælp af pædagogisk og praktisk støtte, udskiftes med positive og udviklende handlemønstre og strategier.

Hvorfor vælge Curea?

Curea opstartede som en specialiseret støttekontaktpersonsordning og vi besidder derfor mange års erfaring og ekspertise inden for området. Vi tilbyder i vores familiebehandling skræddersyede tilbud til børn, unge og familier med særlige behov. Vi arbejder ud fra fælles værdier om vigtigheden af netværks og helhedsorienterede tilbud – dette gør vi i troen på, at når netværket involveres, kan vi skabe vedvarende og positive forandringer. For os er det vigtigt at der etableres tæt samarbejde med socialrådgiveren og andre instanser der har relevans for den enkelte sag, for at sikre at vi i samspil med de relevante aktører skaber langvarige resultater.

I vores indsatser sikrer vi at barnet, den unge og familien får inddraget deres perspektiver på udfordringerne, og at vores indsatser ydes med fokus på individets bedste – her finder vi det vigtigt at sikre at barnet eller den unge oplever en stabil og god kontakt til de respektive medarbejdere. Indsatsen vil altid løbende blive vurderet og tilpasset efter behov, så vi er sikret at det er den korrekte indsats der ydes, med de korrekte pædagogiske metoder og tilgange.

Lad os hjælpe dig

Kontakt os i dag på telefon (+45) 71 90 57 54 eller email kontakt@curea.dk.

Vi ser frem til at høre fra dig.