Om os

Hvem er vi?

Hvem er Curea

Curea er en socialfaglig virksomhed, som tilbyder sammenhængende og helhedsorienterede indsatser til børn, unge og deres familier i henhold til Barnets lov.

Vi har en bred erfaring indenfor det specialpædagogiske område i arbejdet med børn, unge og deres familier som står i sårbare og udsatte positioner. På baggrund af vores mange års erfaring, drive og passion startede vi Curea, og siden vores opstart i 2021 har vi vækstet hver år. Vores faglighed er grundstenen for Cureas udvikling.

Curea betyder omsorg – og er kernen i alt, hvad vi gør. Det er bevidst, at vi hedder Curea, da det afspejler vores værdier og de relationer, vi indgår i.

Kerneopgaverne hos Curea er at tilbyde behandling, støtte, rådgivning og aflastning indenfor de specialpædagogiske områder. Vi er specialiseret i at arbejde med børn og unge, der har komplekse psykiatriske og sociale vanskeligheder og et bekymrende skolefravær / skoleværing.

Vores værdier

Curea ønsker det bedste for børn og unge og deres familier. Vi ser hvert barn og ung som unik, med hver deres styrke, udfordring og behov. Vi tror på, at alle børn og unge gør deres bedste ud fra deres ressourcer og forudsætninger, og at forældrene har en forståelse for deres børns behov.

Med vores kerneværdier – omsorg, nysgerrighed, nærvær, anerkendelse og tillid – skaber vi tryghed og udvikling for barnet/den unge og deres familie, hvilket medvirker til en hverdag med størst mulig trivsel, meningsfuldhed og selvforvaltning.

Vores værdier udtrykker, hvad der er vigtigt og værdifuldt i arbejdet med vores kerneopgaver. De udgør fundamentet for, hvordan vi som ledere og medarbejdere møder børn, unge, deres familier og samarbejdspartnere. Værdierne er også helt centralt i forhold til, hvordan vi møder hinanden og sammen skaber en god arbejdsplads.

Vores vision

Vores vision er at skabe et udviklende og trygt miljø for børn og unge med sociale og psykiske vanskeligheder, som fører til en meningsfuld og udviklende hverdag.

Visionen giver os en fælles regning, hvor vi imødekommer kommunernes behov og efterspørgsel. Gennem nærvær og tillid arbejder vi med barnet/den unge i centrum, så de bliver aktive aktører i deres eget liv. Vi stræber efter at forstå og se hvad de ser, og respektere barnet/den unges perspektiv, så de føler sig hørt, respektereret og støttet.

Vi er ikke bange for at tænke ud af boksen og skabe kreative løsninger. Vi ser hinanden og handler altid med dyb respekt for alle involverede parter, idet vi anerkender, at alle er vigtige brikker i samarbejdet om familierne.

Lad os hjælpe dig

Kontakt os i dag på telefon (+45) 71 90 57 54 eller email kontakt@curea.dk.

Vi ser frem til at høre fra dig.