Akutanbringelse af børn og unge jf. Barnets lov §12 stk. 3

Akutanbringelse af børn og unge jf. Barnets lov §12 stk. 3

Hvis der opstår et akut behov for at et barn eller ung skal akutanbringes udenfor hjemmet, og hvor det rette tilbud enten ikke er fundet eller tilgængeligt, tilbyder vi akutanbringelse.

I Curea kan vi iværksætte akutanbringelse indenfor få timer med de rette medarbejdere, og den rette placering for anbringelsen. Dette foregår i tæt samarbejde med børne- og ungerådgiveren for at sikre, vi imødekommer støttebehovet og eventuelle nedsatte funktionsniveau.

Hvorfor vælge Curea ved akutanbringelse?

I anbringelsesperioden vil vi støtte barnet/den unge, og sikre et struktureret miljø med omsorg og nærvær, mens en permanent løsning undersøges og etableres. Vi vil have et stærkt fokus på at inddrage barnet/den unge, så de oplever at blive mødt med en anerkendende og ressourceorienteret tilgang.Under forløbet vil vi forberede barnet/den unge på indflytning på anbringelsesstedet, og lytte til deres ønsker og tanker om skiftet til anbringelsen.

Da skiftet til anbringelsesstedet ofte er forbundet med usikkerhed for barnet/den unge, har vores medarbejdere mulighed for at deltage i overgangen og sikre en stabil og så skånsom overgang, som muligt.

Akutanbringelsen kan foregå i optil 3 uger, hvis særlige grunde taler for det, er der mulighed for forlængelse i yderligere 3 uger med Socialtilsynets godkendelse.

Lad os hjælpe dig

Kontakt os i dag på telefon (+45) 71 90 57 54 eller email kontakt@curea.dk.

Vi ser frem til at høre fra dig.