Støttekontaktpersonsordning

Vores støttekontaktpersonsordning er designet til unge med store adfærds- og tilpasningsproblemer, som udspringer af psykologiske, sociale, familiære og sociale belastninger. De unges problemer omhandler ofte mistrivsel i skolen, kriminalitet, vold og misbrug og social isolation.

Med fokus på at skabe bæredygtige forandringer vil kontaktpersonen, gennem socialpædagogisk støtte og guidning, hjælpe den unge med at få skabt en tryg hverdag, hvor h*n kan udvikle sig. Derudover vil en stor del af arbejdet fokusere på at motivere og hjælpe den unge til at indgå i positive sociale fællesskaber, som for eksempel foreninger og sportsklubber, samt understøtte positive samspil og relationer med venner og familie.

I støttekontaktpersonsordningen ses netværket stadig som en vigtig ressource for at kunne skabe forandring hos den unge, hvorfor der altid vil være et tæt og koordineret samarbejde med familie, skole, myndighed m.m.

For at tage problemer og konflikter i opløbet, indeholder ordningen døgn- og weekendberedskab, hvilket betyder, at den unge altid kan komme i kontakt med sin støttekontaktperson for at få hjælp.