Støtte ved anbringelse

Læs mere om støtte ved anbringelse

SEL §54: Støtte ved anbringelse

Hvis myndighed træffer beslutning om at et barn skal anbringes uden for hjemmet, hvad end der er tale om frivillig eller ufrivillig tvangsfjernelse, har forældrene ret til en §54 støtteperson. Støttepersonen er neutral i forhold til barnet, kommunen og anbringelsen og dennes støtte er til dig som forældre

Støttepersonen er en neutral praktisk og emotionel støtte til forældrene der hjælper med at besvare de spørgsmål eller opgaver der kan opstå i forbindelse med en anbringelse af barnet. Støtten kan for have praktisk karakter og bestå i at deltage i møder, at forstå de breve der modtages fra kommunen eller at klargøre hjemmet til barnet kommer hjem igen, eller have en mere emotionel karakter hvor der er fokus på at støtte forældrene til at komme igennem den sorg en anbringelse kan skabe.

Hvorfor vælge Curea som støtte?

Curea kan træde til inden for 2-24 timer med en støtteperson. Hvis forældrene har præferencer ift. Køn eller andre præferencer imødekommes dette altid. Vi tilbyder altid et opstartsmøde med sagsbehandleren hvor forældrenes konkrete behov for støtte og det konkrete antal af timer aftales.

Cureas §54 medarbejdere har mange års erfaring med forældrestøtte og har alle modtaget intensiv uddannelse inden for anerkendende systemiske dialogmetoder. Vores medarbejdere kan tilbyde nye perspektiver på anbringelsen og skabe en større forståelse for hvordan forældrene kan få bearbejde den sorg og frustration en anbringelse kan afstedkomme. Støtten tilrettelægges ud fra behov og kan foregå i eget hjem eller andre lokationer hvis dette er forældrenes ønske. Foruden det aftalte antal timer støtten ydes, vil forældrene altid kunne komme i kontakt med deres støtteperson via sms eller mail.

Lad os hjælpe dig

Kontakt os i dag på telefon (+45) 71 90 57 54 eller email kontakt@curea.dk.

Vi ser frem til at høre fra dig.