Kontaktperson

Kontaktperson jf. Barnets lov §32, stk. 1, nr. 3

I Curea tilbyder vi kontaktperson til børn og unge, eller til hele familien, som har behov for særlig støtte i deres hverdag.

Når vores kontaktpersoner mødes med børn og unge, har de altid barnets/den unges perspektiv i centrum. Vi har fokus på at opbygge en åben og tillidsfuld relation, hvor vi skaber et støttende miljø, hvor barnet/den unge føler sig set og lyttet til. Dette gør vi blandt andet ved at møde børnene/den unge på deres individuelle udviklingsniveau, og ved at se og understøtte deres ressourcer og muligheder.

Vi støtter og guider barnet/den unge hen imod en hensigtsmæssig forandring, der muliggør en personlig udfoldelse, hvor barnet/den unge får indsigt og forståelse på egne behov og situation, hvilke fremmer oplevelsen af mestring i deres eget liv. Vores kontaktpersoner arbejder fokuseret på at udvikle barnets/den unges eksisterende og potentielle kompetencer.

Vi hjælper barnet /den unge med at tydeliggøre deres egne ønsker og håb gennem nærvær, vedholdenhed og interesser og i tæt samspil med barnet/den unge guider vi dem i en meningsfuld retning, der fremmer og styrker en positiv trivsel og udvikling.

I Curea tager vi udgangspunkt i det enkelte barn/ung, og skræddersyr fleksible løsninger, der er tilpasset barnet/den unges og familiens ressourcer og muligheder. Indsatsen kan foregå i hjemmet eller i barnets/den unges nærmiljø, og består i samtaler og deltagelse i forskellige aktiviteter.

Vi vægter matching mellem opgave og medarbejder højt, med stor forståelse for barnet/den unge og familiens behov, forhold og forudsætninger. Da vi ved at udfordringerne hos barnet/den unge og deres familier kan opstå på alle tider af døgnet, står vores medarbejdere til rådighed 24/7, hvor de kan give telefonisk sparring eller kører ud, hvis der er behov for dette.

Lad os hjælpe dig

Kontakt os i dag på telefon (+45) 71 90 57 54 eller email kontakt@curea.dk.

Vi ser frem til at høre fra dig.