Akut Anbringelse

Curea har stor erfaring med akutforanstaltninger der kræver anbringelse nu og her.
Denne ydelse kan indgå i en periode op til 3 uger med mulighed for forlængelse på 3 uger – i alt 6 uger. 
Indtil det rette tilbud er fundet, vil vores erfarne personale, opretholde en så normal hverdag som muligt, i et trygt miljø som muligt.

I nogle tilfælde kan der opstå et akut behov, for anbringelse af et barn, eller en ung hvis myndigheden/ kommunen vurderer, at situationen for barnet eller den unge på tidspunktet ikke kan trives.
Eksempelvis mistrivsel i hjemmet eller hvor der har været vold indblandet, hvilket gør en anbringelse akut, men hvor den korrekte placering ikke er fundet.
Der kan også være tale om behovet for et pusterum for barnet eller den unge.
Ligeledes kan der være behov for en afrusning af en ung der er kommet ud i et misbrug.

Med denne foranstaltning får kommunerne tid til at finde den helt rigtige placering, for på sigt at undgå, at barnet eller den unge får for mange skift eller at placeringen bliver forhastet.
Curea kan træde til inden for ganske få timer, og tilbyder at finde en placering i samarbejde med myndighedssagsbehandleren sideløbende med den midlertidige akutforanstaltning.