Afløsning i hjemmet

Afløsning i hjemmet jf. Barnets lov § 90

I Curea tilbyder vi afløsning i hjemmet til et eller flere børn i familien med nedsat funktionsniveau, så forældrene kan aflastes.

Aflastningen foregår som udgangspunkt i hjemmet, men kan også omfatte aktiviteter ud af hjemmet.

Familier med et barn med nedsat funktionsnedsættelse står ofte med flere forskellige udfordringer på samme tid, som kan forstærke hinanden, hvilket kan være stressende og belastende for hele familien, da de særlige behov lægger et stort pres på familien.

For at skabe ro og trivsel for barnet/den unge og familien, giver vi indenfor den bevilligede ramme, råd og vejledning til forældrene om hvordan de kan indarbejde nye positive rutiner i hjemmet, så de kan håndtere almindelige dagligdags udfordringer, som på sigt bidrager til at hele familien bliver aflastet og får større overskud i hverdagen.

Vi vægter matching mellem opgave og medarbejder højt, med stor forståelse for barnet/den unge og familiens behov, forhold og forudsætninger. Vi møder altid barnet/den unge i forhold til deres faktiske udviklingsniveau og interesser.

Vores medarbejdere har en pædagogisk baggrund med en specialiseret viden om børn og unge med særlige behov, herunder nedsat funktionsniveau.

Vi tilrettelægger afløsningen i hjemmet ud fra familiens behov. Da vi ved at udfordringerne hos barnet/den unge og deres familier kan opstå på alle tider af døgnet, står vores medarbejdere til rådighed 24/7, hvor de kan give telefonisk sparring eller kører ud, hvis der er behov for dette.

Lad os hjælpe dig

Kontakt os i dag på telefon (+45) 71 90 57 54 eller email kontakt@curea.dk.

Vi ser frem til at høre fra dig.